• 1

    خانه‌ی تاريخی احسان با داشتن حوض­خانه ­ای با طاق­ های مدور و بلند، باغچه­ و آب نمايي بزرگ، فضايی زيبا و آرامش­ بخش را خلق كرده است. نيز امكان مناسبی برای استراحت، سرو صبحانه، عصرانه و نوشيدنی فراهم آورده است. خاصه غذاهای بومی و گياهی كه در ذات خود نشانه­ ای از فرهمندی، شكوه و رنگارنگی فرهنگ ايراني را نيز در خود دارند. گوشت و لوبیای كاشان، عدس بادمجان، شفته سماق، خورشت­ های محلی و غذاهای گياهي را در خانه تاريخی احسان ميل كنيد.